Organisationer

Invandrarnas organisationer fyller en viktig funktion för integrationen.

Här presenteras både riksorganisationer och lokala föreningar.
Här kan du hitta adressen med ev. telefonnummer, e-post- och hemsideuppgift till ett 100-tal riksorganisationer bland invandrare (varav 10 kvinnoförbund, 13 ungdomsförbund), över 2 400 lokala föreningar, ett antal kulturföreningar och frivilliga organisationer som arbetar direkt eller indirekt med eller för invandrare och flyktingar.

Det är vår förhoppning av detta register ska vara till nytta för enskilda, organisationer och myndigheter.

Prenumerera på innehåll