Asylorganisationer

Asylorganisationer

Amnesty International
Svenska sektionen
Besöksadress: Sveavägen 163 2 tr. Stockholm
Postadress: Box 234 00, 104 35 Stockholm
Telefon: 08 - 729 02 00. Fax: 08 - 34 16 08
E-post: info@amnesty.se

Asylkommittén i Göteborg
Box 2233, 403 14 GÖTEBORG
tel 031-13 98 97

Asylkommittén i Stockholm
Box 112 93, 112 93 STOCKHOLM
tel 08-617 69 86. fax 08-654 99 04
Besöksadress: Café Marx, Kungsgatan 84

Caritas
Ölandsgatan 42, 116 63 STOCKHOLM
Tel +46-(0)8-55 60 20 00. fax: +46-(0)8-55 60 20 20 Direkt pressavdelningen: +46-(0)8-55 60 20 10
e-post: info@caritas.se.

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR
Box 391. 101 27 Stockholm
Tel: 08-710 02 45
Postgiro: 52 08 90-5, Bankgiro: 206-3287 e-mail to FARR

Frisam-Flykting
Stortorget 1, 371 31 KARLSKRONA
Tel: 0455-138 01. Fax: 0455-138 01

Föreningen Glokala Sjuhärad
Tel 0325 - 707 32 (Åke Widfeldt)
E-post: info@glokalasjuharad.org

IFMSA-Sweden
IFMSA-Sweden finns på sex universitetsorter.
IFMSA-Sweden är en ideell läkarstudentorganisation som arbetar med humanitära frågor och internationell förståelse ur både lokalt och internationellt perspektiv. Vi arbetar med praktik- och forskningsutbyten, mänskliga rättigheter- och fredsfrågor, primärvård samt reproduktiv hälsa utifrån sex universitetsstäder i Sverige.

Immigrant-institutet
c/o Emigranternas Hus, Packhusplatsen 7, 411 13 Göteborg
E-post: migrant@immi.se
Immigrant-institutet är ett centrum för dokumentation om flyktingar. Information till flyktingar främst via Immigrant-institutets internetportal.

Ingen människa är illegal

Avdelningar:
Göteborg
e-post: goteborg(at)ingenillegal.org
e-post: momo(at)ingenillegal.org (Göteborgs asylgrupp)
Telefon: 0704-377524
Postgiro: 27 63 64-7
Hemsida: http://ingenillegal.org/imai-goteborg

Stockholm
e-post: stockholm(at)ingenillegal.org
Telefon: 0762 - 44 33 12
Postgiro: 47 25 43-8
Hemsida: http://ingenillegal.org/imai-stockholm

Uppsala
e-post: uppsala(at)ingenillegal.org
Bankgiro: 5282-6179
Hemsida: http://ingenillegal.org/imai-uppsala

Östersund
e-post: ostersund(at)ingenillegal.org
Bankgiro: 801-9598
Hemsida: http://ingenillegal.org/imai-ostersund

Sörmland e-post: nykoping(at)ingenillegal.org e-post: ingenillegal.eskilstuna(at)hotmail.com Hemsida: http://ingenillegal.org/imai-sormland
Umeå e-post: umea(at)ingenillegal.org PlusGiro: 64 93 20-9 Hemsida: http://ingenillegal.org/imai-umea
Vänersborg/Trollhättan e-post: trollhattan(at)ingenillegal.org Hemsida: http://ingenillegal.org/imai-trollhattan


Läkare Utan Gränser
Högbergsgatan 59 B, Box 4262
102 66 Stockholm
TELEFON KONTOR: 08-5560 9800, FAX: 08-5560 9801
EMAIL: office-sto@msf.org

MigrationsCentrum
Bräcke Diakonal Utveckling
Box 21062, 418 04 Göteborg
Besök: Bräcke Östergårdsgatan, Kursgården byggnad 03
Telefon: 031 - 50 27 11
e-post: katarina.mlekov@bracke.goteborg.se

Rosengrenska Stiftelsen
Medicinsk hjälp för gömda flyktingar
Jourtelefon: 0704-066670
Postgiro, Rosengrenska stiftelsen: 46 21 54-6
E-post: kliniken@rosengrenska.org

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
Gyllenstiernsgatan 14, 115 26 Stockholm
Tel 0200-880066 | Telefontid mån - tors kl 9.00 - 10.30
Fax 08 - 665 09 40

Sociala Missionen
Högbergsgatan 31 A, 116 20 STOCKHOLM
Tel: 08-556 023 00 (direkt 556 023 24), Fax: 08-556 023 29
E-post: info@socialamissionen.se

Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade
The Swedish Red Cross Centres for victims of torture (SRCC)

Svenska Röda Korsets behandlingscenter, i Sverige, tar emot och behandlar människor som traumatiserats av tortyr, krig och andra former av organiserat våld. Familjemedlemmar erbjuds också behandling.

I ett behandlingsteam ingår psykologer, läkare, socionomer, sjukgymnaster, sjuksköterskor och administrativ personal, som arbetar utifrån en helhetssyn kring de sökandes psykiska, fysiska och sociala situation. Arbetet präglas av tillit och respekt för den enskildes integritet och följer Röda Korsets grundprinciper.

Centren hittar Du på följande platser:

STOCKHOLM
Stiftelsen Röda Korsets center för torterade flyktingar
Göta Ark 180, 118 72 STOCKHOLM
Kontaktperson: Rigmor Gillberg
Tel: (+46) 08-772 19 80, Fax: (+46) 08-772 19 97
Besöksadress: Medborgarplatsen 25

MALMÖ
Svenska Röda Korsets behandlingscenter för
krigsskadade och torterade, Malmö
Bangatan 3, Postadress: Box 7079,
200 42 MALMÖ
Kontaktperson: Yvonne Fröberg
Tel: (+46) 040-32 65 30, Fax: (+46) 040-32 65 31
E-Mail: rkc.malmo@redcross.se
Verksamhetschef: Barbro o`Connor
Besöksadress: Bangatan 3

UPPSALA
Svenska Röda Korsets behandlingscenter för
krigsskadade och torterade, Uppsala
Trädgårdsgatan 16 I, 753 09 UPPSALA
Kontaktperson: Rosina Eriksson
Tel: (+46) 018-18 75 63, Fax: (+46) 018-18 75 61
E-mail: rkc.uppsala@redcross.se
Besöksadress: Trädgårdsgatan 16 I

FALUN
Svenska Röda Korsets behandlingscenter för
krigsskadade och torterade, Falun
Parkgatan 1A, 791 30 FALUN
Kontaktperson: Ablah Alasaly
Tel: (+46) 023-70 40 93, Fax: (+46) 023-70 40 91 E-mail: rkc.falun@redcross.se
Besöksadress: Parkgatan 1A