Samverkansföreningar

 

Inom vissa kommuner finns sammanslutningar av lokala föreningar främst i syfte att föra en dialog med kommunen och med övriga samhället. Dessa är några av dem:

Inva-Sam (Invandrarföreningarnas Samorganisation)
Box 2024
250 02 HELSINGBORG
042-21 06 66
E-post: inva-sam@telia.com
Besöksadress: Åhusgatan 2, Helsingborg
Organisationsnummer: 846005-8327
Plusgiro: 592081-4

Samarbetsorganisationen för
Invandrarföreningar i Uppsala, SIU
Skolgatan 18 kv
Uppsala
Telefon 69 45 80
E-mail: siu@comhem.se
Org.nr 817602-4712
http://www.siuppsala.se