Introduktion

På denna webbsida vill Immigrant-institutet publicera allt som är viktigt för att invandrarna ska få en uppfattning om Sveriges politiska liv och kunna delta i valen på lika villkor som övriga, samt erbjuda invandrarna att kandidera på det parti var och en känner företräder deras intresse bäst.

Inför valet 2014 vill vi arbeta för att uppmärksamma invandrarkandidaterna i den mån vi känner till dem och att uppmärksamma partiernas integrationsprogram.

Subscribe to Invandrare och politik RSS