Antiziganism

Immigrant-institutet har byggt ut en webbsida om romer, adress http://www.immi.se/romer/ som vi hänvisar till.