Frågor och svar

Främlingsfientligheten visar sig på många sätt.
Främst handlar det om fientlighet mot flyktingar. På denna sida ska vi försöka ge svar på en del frågor som ställts. Några frågor kan vara väldigt gamla, men ändå aktuella. Argumenten har inte flyttats fram särskilt mycket. De återkommer, om än med nya formuleringar eller nya ord.

Välkommen med dina egna frågor.