"Ekonomiska" flyktingar

Det påstås att de som kommer hit är "ekonomiska" flyktingar.
Det finns inga sådana "ekonomiska flyktingar", även om någon professor eller riksdagsman använder sig av begreppet. I pressen skriver man ofta om "skatteflyktingar" och man menar svenskar som bosätter sig utanför Sverige för att slippa betala skatt här. De har inte heller med flyktingar att göra. Flykting är en person som fruktar för sitt liv och lämnar sitt hem av den anledningen. Ofta tvingas de lämna sina hem brådstörtat och utan någon tanke på vilket land de vill komma till. De som lämnar sitt land enbart av ekonomiska skäl söker inte asyl.