Bara de "rika" kommer till Sverige?

Du tror inte att rasisterna menar att Sverige endast skall ta emot fattiga flyktingar, utan det är bara ett svepskäl för att inte ta emot någon. För det första så är det omöjligt för oss i Sverige att sitta och gradera skyddsbehovet. Det avgörande för att få asyl är behovet av skydd, och då spelar det ingen roll om den som söker asyl är rik eller fattig.