Det finns för många flyktingar

För rasister är en enda flykting redan för mycket. För dem som är mottagliga för sakargument bör du kunna berätta att antalet flyktingar i världen enligt FN uppgår till ca 25 miljoner. De flesta flyktingar stannar i ett grannland till sitt eget. Och oftast är det fråga om ganska fattiga länder, som tagit emot en miljon flyktingar eller fler.

Det är mycket få flyktingar som söker sig till Europa, och ännu mindre till Sverige. Endast en procent söker asyl i Europa, och 1-2 promille i Sverige.

Enligt Eurostat registrerades 260 000 asylsökande i EU-länderna under 2009. Tre fjärdedelar av ansökningarna avslogs. Endast 62 650 personer fick asyl.