Flyktingarna begår brott?

Den första invandringslagen 1913 kom till genom en motion i riksdagen där man påstod samma sak om gårdagens invandrare. Sant är att svenska medborgare står för 85% av alla brott i Sverige. Den senast anlända gruppen får ofta stå för allt som uppfattas som negativt. Även gamla invandrare har denna sorts fördomar mot nya flyktingar.

De brott nya flyktingar beskylls för är ofta bagatellartade och borde kunna klaras upp omgående.