Flyktingarna får generösa bidrag?

Så är det inte. De får samma bidrag som infödda svenskar i fall de inte arbetar. De får låna till utrustning av hemmet först när de har fått uppehållstillstånd. Lånet skall återbetalas efter regel liknande studielån. Flyktingarna saknar dessutom det kontaktnät svenskarna skaffat sig under sin livstid.

Asylsökande får 71 kr per dag om de är ensamma. Om det är en familj får vuxna 61 kr per dag, alltså vad en lunch kostar i billiga restauranger.

De som får beslut om utvisning får 41 kr per dag, om beslutet vunnit laga kraft, till dess att de lämnar landet. Går de under jord då får de ingenting.