Flyktingarna kommer att ta över Sverige?

2.2 miljoner (2.204.960) människor har kommit till Sverige under tiden 1941-2000. Av dem har inte mindre än 1.2 miljoner (1.273.304) återvänt till sina hemländer eller åkt vidare till ett tredje land. Nettoinvandring är bara 45% av alla dem som kommit till Sverige, eller 931 656 (varav 234.140 var återvandrande svenskar). Majoriteten av invandrarna och flyktingarna lämnar Sverige efter några år.

Sverige är fortfarande ett utvandringsland om man räknar in och utvandring från 1850. Under 150 år emigrerade från Sverige 2.71 miljoner människor, medan antalet personer som kommit till Sverige (ink svenska återvandrare) stannar vid 2,61 miljoner.