Sveriges flyktingmottagande kostar för mycket?

Självfallet bör man kunna diskutera kostnader och på vilket sätt dessa kan minska. De flesta kost- naderna är sådana som flyktingarna själva inte rår för, utan de är beslutade av regering och riksdag. Många frivilligorganisationer är missnöjda med hur flyktingmottagandet är organiserat. Det är dock inte kostnaderna som bör vara ledstjärna i kritiken utan på vilket sätt vi tar emot flyktingarna.

Helt oberoende av detta så är kostnaderna för varje flykting avsevärt mycket mindre än vad de är för en svensk innan han/hon börjar arbeta. Minimikostnaderna för en svensk idag är något över en miljon, om man räknar barnbidrag,skolgång, m.m. För en flykting kan kostnaderna ligga kring 100.000 kr. Vissa samhällsåtaganden måste få kosta utan att de ställs mot varandra. T.ex. kostnader för en operation, eller en daghemsplats eller åldringsvård.