Organisationer utanför Sverige

Det finns många organisationer och myndigheter med uppgift att arbeta mot diskriminering och för mänskliga rättigheter. Här nedan några av dem:

Norden / The Nordic countries

Organisationer i Europa / Organisations in Europe

Andra viktiga länkar / Other links: