Utbildning

Det finns många texter på internet till hjälp för att initiera en debatt eller diskussion om diskriminering och dess orsaker, och hur man kan bemöta främlingsfientliga synpunkter.

Texter för barn och ungdomar:

  • Swedkids
    En webbplats om idenmtitet, etnicitet och tankar om livet

Utbildning mot rasism och för mångfald: