Fakta om romer

Romer - kortfattad presentation från Immigrant-institutet

Bibliografi om romer

Nulägesbeskrivning av hinder och möjligheter för romers rätt - utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet
Rapport 2014:22. ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-622-0
Publiceringsår: 2014. Sidantal: 75
Denna rapport beskriver situationen för romer när det gäller utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet i fem kommuner.
Av rapporten framgår att diskriminerande strukturer, fördomar och förutfattade meningar om romer som grupp samt antiziganism förekommer inom samtliga områden.
Länsstyrelsen i Stockholm

Antiziganism i statlig tjänst
Antiziganism i statlig tjänst visar hur dåvarande Socialstyrelsen och Medicinalstyrelsen har drivit på i en rad åtgärder som kränkt och exkluderat romer och resande. Boken är skriven av externa författare som gått igenom arkivmaterial och granskat myndighetens agerande och roll under 1900-talet.
Utgiven av Socialstyrelsen 2014

Katarina Taikons kamp för romernas rätt
SR-minnen, Sveriges Radio

De indiska rötterna, av Gunni Nordström
Om en resa av romer till Indien 1976


EU and Roma - tackling discrimination
European Commission
The Roma web portal works as a central source to gather and present information on European Commission activities and funding supporting Roma inclusion. It also links to the NGOs and international organisations active in this field. Finally, it provides updated information on the recent major research and studies on Roma inclusion in Europe.

Czech Roma ask for support

Minority Rights and the Freedom of Religion vid konferens 24-26 september 1999

ECRE
The European Committee on Romani Emancipation

Fakta om språket
Romlex
Romani Chib, grammar, pronunciation, word lists, literature

Nyhetstjänst
RomNews Network
Best web on Roma/Gypsies in the net

:::......................................................................................:::

Tillbaka till Immigrant-institutets sida om romer.
Uppdaterad december 2014