Riksorganisationer i Sverige

Föreningen Resandefolkets Riksorganisation, FRFRO
Ordförande: Sonny Jenfjord
Box 30 74, 200 22 Malmö
E-post: info@resandefolketsriksorganisation.se
Hemsida: http://resandefolketsriksorganisation.se/

Internationella kvinnoföreningen För Romni
Ordförande: Eva Rosengren
E-post: ewarosengren@hotmail.com

Kulturgruppen för resandefolket
Göteborg

Nationella Centralförbundet Roma International
Bellmansgatan 15 Nb
118 47 Stockholm
Telefon: 08-615 83 60
Fax: 08-615 83 65
E-post: roma_international@spray.se

Resande Romers Riksförening
Ordförande: Ronny Magnusson
E-post: janris_928@spray.se

Resandefolkets Romanoa Riksförbund, RRRF
Ordförande: Birger Rosengren
Box 546, 581 07 Linköping
E-post: birgerrosengren.@hotmail.com

Riksförbundet Internationella romska och resande Kvinnocenter
Ordförande: Rosita Grönfors
Jourtelefon: 073-557 89 44
E-post: rositagronfors@yahoo.se

Riksförbundet Romer i Europa
Sockensgatan 83, 252 51 Helsingborg
Tel.: 042-10 78 98. Fax 042-107732
E-post: stefano.kuzhicov@helsingborg.se

Romernas Nationella Presidiet i Sverige
c/o Ordf. Leon Ciurion, Fågelbärsgränden 7, 253 75 Helsingborg
Tel: 042 229307 mobil 0739312237
E-post. jamaredroma@hotmail.com

Romernas riksförbund (fd Nordiska zigenarrådet)
c/o Stefan Palison, Storgatan 1, 280 10 SÖSDALA
Tel och fax 0451-606 62, mobil 0707-758 171, 0707-758 172
E-post: palison@romhotmail.com
Org.nr: 802418-3298

Romska Kulturcentret Malmö
Box 150 24, 200 31 Malmö
Besöksadress: Ystadsvägen 46, 4 vån
Tel: 040-217362, Fax: 040-21 73 69
E-post: info@rkcmalmo.se

Romska Kulturförening Riksorganisation
Kontaktperson: Baki Hasan
E-post:
baki.hasan@swipnet.se

Romska Ungdomsförbundet
Ordförande Erland Kaldaras
Box 150 24, 200 31 Malmö
Tel/fax: 040-217362
E-post: info@rufs.orgMyndigheter


Sveriges nationella minoriteter
Länsstyrelsen i Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
tel 08-785 40 00
E-post: stockholm @ lansstyrelsen.se
Minoritet.se
Webbplats för de nationella minoriteterna
Sametinget
Box 582, 831 27 Östersund
tel: 063-15 08 59Organisationer i andra länder

International Romani Writer's association
Lönnrotinkatu 23 A 7, FIN-00120 Helsinki, FINLAND
Tel. +35 850 34 34 808
E-post: romani_writers@hotmail.com

The Roma National Congress
Federation of the Romani Civil and Human Rights Movement

Roma Community And Advocacy Centre
Toronto, Ontario, Canada

Unión Romaní. Unión del pueblo gitano
Barcelona. Text på engelska, spanska och romani.

ECRE, European Committee on Romani Emancipation

European Roma Information Office (ERIO)
ERIO is an international NGO with seat in Brussels which strives towards the promotion of the rights of the Romani people and the improvement of their living conditions throughout Europe.

European Roma Rights Center, Hungary

European Center for Antiziganism Research - Europäisches Zentrum für Antiziganismusforschung

:::......................................................................................:::


 

Tillbaka till Immigrant-institutets sida om romer.
Uppdaterat november 2012.