Projekt om/av romer

Romsk inkludering - årsrapport 2015. Rapport 2016:11
ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-686-2. 2016. 62 sidor.
Detta är Länsstyrelsens fjärde rapport om romsk inkludering. Rapporten beskriver dels arbetet under 2015 men fokuserar främst på de samlade erfarenheter och lärdomar som skett under perioden 2012-2015 och grundar sig på pilotkommunernas årliga rapportering, det vill säga rapporter från Luleå kommun, Linköpings kommun, Göteborgs stad, Helsingborgs stad och Malmö stad.

Roms inkludering: en strategi 2012-2032
Länsstyrelsen i Stockholm
Uppdrag: Romernas tillvaro i Sverige har under århundraden präglats av diskriminering och utanförskap. Övergrepp mot romer i form av fördrivning, tvångsförflyttning, näringsförbud, invandringsförbud tvångssterilisering och tvångsassimilering har förekommit.

Podrom på väg - om romer som rör sig inom EU

ÅTERKOPPLING (2)”UPPDRAG MIGRERANDE EU-MEDBORGARE” 121203
Uppdraget består av två delar:
- Att få en nulägesrapport över pågående och planerade aktiviteter.
- Att utifrån nulägesbeskrivningen sammanställa en handlingsplan med förslag till mål och aktiviteter innefattande bland annat ett projektförslag med fokus på uppsökande fältarbete riktat till romer. Arbetet ska ske med berörda parter såsom Göteborgs Räddningsmission.

ÅTERKOPPLING (3): ”UPPDRAG MIGRERANDE EU-MEDBORGARE”

Vår romska historia
Följ romernas väg från Indien till Sverige!
Möt människorna bakom myten.
23 mars 2013-12 januari 2014

Utställning på Göteborgs Stadsmuseum
Vi är romer - människorna bakom myten
Succéutställningen Vi är romer - människan bakom myten har setts av över 130 000 personer. Detta är en mindre version av utställningen som visas på Göteborgs stadsmuseum till 11 januari 2015.


:::......................................................................................:::

Tillbaka till Immigrant-institutets sida om romer.