Hets mot folkgrupp i Illustrerad vetenskap
Tidskriften Illustrerad Vetenskap publicerar i sitt senaste nummer (nr 13-2001)
en oerhört kränkande artikel om romer. Innehållet i artikeln hade kunnat vara
skrivet under första hälften av 1900-talet, då kunskapen om romer bland
icke-romer var låg eller obefintlig, då romerna förföljdes från plats till plats och
våra fördomar lätt kunde bekräftas genom enstaka fall, och då det var tillåtet
att uttala sig hur som helst om en hel folkgrupp.

I artikeln skriver etnologen Inge Damm bl.a.: "För romer är det till exempel
ett sport att lura de vita att visa medlidande till exempel genom att tigga på
kryckor och med ett hungrigt barn i famnen eller genom att framstå som
ödmjuk och obemedlad inför eventuella socialarbetare för att sedan skritta
högt åt de naiva gajerna som gått på föreställningen och pungat ut med
sina allmosor".

Påståendet illustreras med bilden av en gravid kvinna och en krycka bredvid
samt texten "Graviditeten är äkta, men inget annat. När zigenarna tiggt ihop
nog med pengar, kastar de kryckorna och lumpkläderna".

Artikelförfattaren fortsätter: "Inte alla grupper håller lika hårt på
renhetsreglerna, men ertappas medlemmar av en grupp med att överträda
reglerna, vilar en retuell orenhet - kanske till och med en förbannelse - över
hela deras grupp, som blir utstött av de andra zigenargrupperna - även om
alla enligt gajenormer lever i snusk."

Till en bild över några baracker framför vanliga hus skriver Damm:
"Oavsett om zigenarna är bofasta eller reser runt, liknar hemmen ofta en
soptipp, vilket leder till klagomål".

Den sista bilden och bildtexten bekräftar ytterligare de fördomar man haft
om romer och som tydligen lever kvar även år 2001: "Zigenarna avskyr
varje form av registrering och fast arbete, men de behöver pengar, och
dem tjänar de bland annat genom att sjunga, dansa och spå."

Immigrant-institutet har publicerat en kortfattad presentation av romerna
som folkgrupp på internet, som en motvikt till alla dessa fördomar.
Artikeln kompletteras med en ganska omfattande litteraturlista för dem
som är intresserade av att veta mer om romerna och deras situation.

Se vår sida:
http://immi.se/alfa/r.htm

Immigrant-institutet har också en egen hemsida om romer med länkar på:
http://immi.se/romer/

Immigrant-institutet vill gärna medverka till att Illustrerad vetenskap fälls
för hets mot folkgrupp. Skriv till Justitiekanslern och begär granskning
av artikeln.

Adress: Justitiekanslern, Box 2308, 103 17 Stockholm

E-postadress:
registrator@justitiekanslern.se

Telefon:
08-405 10 00 (växel),
Telefax: 08-723 03 57

Skriv också till Illustrerad vetenskaps chefredaktör Jens E. Matthiesen,
och är du prenumerant säg prenumerationen upp, såsom flera redan gjort,
eftersom tidningen inte skiljer sig från en högerextrem pamflett under
vetenskapens täckmantel.

Adress: Bonniers kundtjänst
205 50 Malmö
Telefon 08-555 454 05
Fax 08-555 454 50.


Du kan också skriva på deras sida:
http://www.illvet.com/ContactUs.asp

Du kan skriva på Immigrant-institutets sida.
Adress: migrantt@immi.se

Miguel Benito