Immigrant-institutet

Immigrant-institutet grundades i Stockholm den 16 januari 1973, på initiativ av Miguel Benito, efter att en arbetsgrupp lyckades genomföra den första Invandrarriksdagen den 2-3 december 1972 med representanter för invandrarna, myndigheterna och det svenska samhället.

Under 1973-2011 byggdes ett bibliotek upp med ca 12.000 boktitlar och rapporter, uppdelade i flera delsamlingar, litteratur om migration, samling av invandrade författares verk, en tidskriftsavdelning och en sektion med tidningsklipp från större svenska dagstidningar 1974-2011. Biblioteket är för tillfället inte tillgängligt för allmänheten. Du kan ändå få tillgång till bibliotekskatalogen här.

Arkivet , som byggdes upp under 1971-2011, innehåller brev, protokoll, foton, notiser och tidningsklipp om invandrade kulturarbetare, föreningar m.m. Arkivet är sedan 2012 deponerat hos Riksarkivet i Arninge, Stockholm.

Informationen via internet började byggas upp 1996 och institutet varit därför pionjär bland institutioner utanför universitetsvärlden.

Kontakt: info@immi.se


/