Arbete

Arbetsförmedlingar / Job offices Informationssidor / Information on Sweden
  • Swedish Embassies and consulates / Embajadas suecas en el mundo
  • Workinginsweden.se If you are thinking about moving to Sweden for work, you've come to the right place. Workinginsweden.se is aimed mainly at non-EU/EEA citizens interested in working in Sweden for at least one year. Above is a step-by-step guide to the Swedish migration process, which has become a lot easier for non-EU/EEA citizens* due to new rules in Sweden. The portal also describes some of the advantages of a work life in Sweden. EU citizens and non-EU/EEA citizens interested in working here for less than one year can also find useful information about working and living in Sweden. Sedan den 15 december 2008 är det tillåtet att söka arbete i Sverige och få arbetstillstånd för medborgare utanför EU/EES. Arbetet måste vara på minst ett år.
  • Arbeta i Sverige Här får du veta hur du kan göra för att få din utbildning erkänd när du söker arbete inom vissa yrken. Högskoleverket
  • Mångfald i arbetslivet
  • Paraplyprojektet, för mångfald, mot diskriminering i arbetslivet Projektet avslutades 2011. Informationen är av historisk karaktär.
  • Svenska ESF-rådet Myndighetens vision är att genom samverkan stärka individens ställning i arbetslivet och på så sätt bidra till tillväxt och ökad sysselsättning.
  • Integrationsfonden En del av Europeiska socialfonden.
  • Lärarlegitimation - utländsk examen Här kan du läsa om vilka regler som gällerför att bli behörig lärare. Skolverket
  • Mitt Liv Göteborg Norra Hamngatan 18, plan 4, 411 06 Göteborg Adept- och mentorprogram för hela landet