Covid-19

Covid-19 påverkar hela samhället.
Här nedan information på flera språk.

Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19
Informationsblad på svenska och andra språk.
Folkhälsomyndigheten

NHS COVID-19 Guidance translated into 43 languages
Migrant Integration Information and good practices
European Web Site on Integration