Företag

Företag / Business

  • Företagarguiden, Sveriges officiella sidan för företagare, med länkar till myndigheter etc. (Tidigare Nutek, numera Tillväxtverket)
  • Tillväxtverket (ny myndighet från 1/4/2009)
  • Skatteverket
  • Stiftelsen IFS Rådgivningscentrum
    Ger rådgivning åt nyetablerade invandrarföretagare.
  • Latinamerikanska företagarförbundet
    Federación Nacional de Empresarios Latinoamericanos en Suecia