Försäkringskassan


Försäkringskassan

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. Försäkringskassan är utbetalande myndighet för Pensionsmyndigheten.

I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Försäkringskassans oll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen.

Webbsida på flera språk:
Du kan klicka ovan på sidan för arabiska, engelska och finska. Under
"fler språk/more langauages" kan du välja ytterligare språk:

och då kommer du till en sida där text på 22 språk kan hämtas, bl.a.: somali, davvisámegiella, , tyska, franska, farsi, meänkieli, polska, sorani, thai, turkiska.