Modersmålet

Allmänna dokument om modersmålet

Andra sidor - Other sites

 • Tema: modersmål
  Mötesplats för modersmål i förskolor och skolor
  Tema: mother tongue. The official page of mother tongue in the Swedish schools.
 • Mattebegrepp
  Matematiska begrepp är en resurs/ redskap som hjälper eleverna att förstå innehållet i matematikundervisningen. Skolverket.

Andra länder - Other countries

 • Administrasjon for morsmålsundervisning - en multispråklig informasjonsportal
  Morsmal är en ideell organisation att upprätthålla de officiella förbindelserna med UNESCO.
  En flerspråkig portal och en mötesplats för tvåspråkiga forskare, lärare, föräldrar och elever.
  Morsmal is an NGO maintaining official relations with UNESCO.
  A multilingual information portal and a meeting place for bilingual researchers, teachers, parents and pupils.