Modersmålet

Aktuellt:

Allmänna dokument om modersmålet

Andra sidor - Other sites

Andra länder - Other countries

  • Administrasjon for morsmålsundervisning - en multispråklig informasjonsportal
    Morsmal är en ideell organisation att upprätthålla de officiella förbindelserna med UNESCO.
    En flerspråkig portal och en mötesplats för tvåspråkiga forskare, lärare, föräldrar och elever.
    Morsmal is an NGO maintaining official relations with UNESCO.
    A multilingual information portal and a meeting place for bilingual researchers, teachers, parents and pupils.