SFI

Allmänt om sfi / General on sfi Högre utbildning / University studies Interaktiva kurser/ Interactive Courses
  • Safir, Svenska och arbetsliv för invandrare Swedish and work life for immigrants. SAFIR är en webbaserad kursmodell för undervisning i svenska som främmande språk. Arbetet har skett på uppdrag av Integrationsverket och med stöd av ESF-rådets Equalprogram. Kursen är fri, men man ska registrera sig. Nationellt centrum för flexibelt lärande
  • Swedish - a brief presentation Introduction to Swedish by Urban Sikeborg - praktisk kurs i svenska för utlänningar på engelska
  • Lexins animationsteman Interaktiva planscher där du ser begrepp och föremål i deras naturliga sammanhang och får samtidigt orden upplästa. Animationsteman består av filmsnuttar som illustrerar saker vi gör till vardags.
  • Lexins bildteman
  • SFI distans MKFC Stockholms Folkhögskola Här kan man läsa SFI oberoende av var man bor i landet. Särskild information på somali och arabiska.
  • Bab.la. Språktext.
Ordböcker
  • Lexin på nätet - ett samarbete mellan Språkrådet, en avdelning inom Institutet för språk och folkminnen, och Kungliga Tekniska högskolan Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen har publicerat en rad ordböcker under benämnigen "Lexin". På Lexinsidorna kan du använda lexikon på sexton språk: albanska, arabiska, bosniska, engelska, finska, grekiska, kroatiska, nordkurdiska, persiska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska samt turkiska.
  • Imigrant-institutets länkar till språk Länkar till språk i världen, inklusive ordböcker.
Dokument - Documents Lagar - Laws Myndigheter - Authorities in Sweden
  • Skolverket Ansvarar för utbildningsinspektion, nationell uppföljning och utvärdering. The National Agency for Education was formed in 1991, coinciding with a change in responsibility for the school system. State control was replaced by a target-oriented system with significant local responsibilities. The municipalities were given responsibility for school organisation, staffing and resources.
Forskningsinstitutioner - Research Institutions in Sweden