Startsidan

Här kan du som invandrare få information om det svenska samhället, dina rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Maj 2011

Uppehållstillståndskort kan i vissa fall utfärdas efter inresan
För att underlätta för de sökande har Migrationsverket beslutat att personer som har uppehållstill­stånd och inte behöver visum, får resa in i Sverige utan uppehålls­tillståndskort.
Den 20 maj införde Sverige uppehållstillståndskort (UT-kort). Korten är bevis på att en person fått uppehållstillstånd.

För att få ett UT-kort måste den sökande lämna biometriska uppgifter i form av ett foto och fingeravtryck.

Huvudregel
Huvudregeln är att vid inresan ska uppehållstillståndet vara klart och UT-kortet ska visas upp. Därför ska fingeravtryck och foto i första hand tas på en svensk utlandsmyndighet (ambassad eller generalkonsulat). Det innebär att vissa personer som fått uppehållstillstånd inte hunnit få sina UT-kort utfärdade i tid. En orsak till det kan vara lång resväg till närmaste svenska utlandsmyndighet.

Maj 2009
Utländska medborgare bosatta i Sverige får från den 1 juni 2009 id-kort via Skatteverket
Ett nytt id-kort kommer att införas i Sverige. Anledningen är att de som icke är svenska medborgare inte har kunnat få ett id-kort de senaste två-tre åren.
Regeringen beslutade den 2 april en förordning om ett nytt id-kort, som ska kunna utfärdas från den 1 juni i år. De nya id-korten ska utfärdas av Skatteverket. Ansökan kan göras av alla personer som har fyllt 13 år och som är folkbokförda i Sverige. Ansökan görs vid personligt besök hos Skatteverkets besökskontor. Vid ansökningstillfället ska man styrka sin identitet och låta Skatteverket ta ett fotografi. Ansökningsavgiften för det nya kortet är 400 kr och kortet kommer som huvudregel att vara giltigt i fem år.
Ytterligare information om det nya id-kortet finns på regeringens hemsida. Klicka här

April 2009
Fortfarande inget besked om id-kort för utländska medborgare bosatta i Sverige.
Utredningen blev klar hösten 2007 men Integrationsdepartementet har fortfarande svårt att bestämma sig.

February 23rd, 2007
Utländska medborgare nekas id-kort
Utländska medborgare bosatta i Sverige får inte det nationella svenska id-kortet om de inte blir svenska medborgare. Hälften av invandrarna är och förblir utländska medborgare. Det har funnits planer på att det nationella svenska id-kortet skulle också kunna utfärdas för utländska medborgare med uppehållstillstånd i Sverige.
Ett problem idag är att de får inte heller längre ett vanligt id-kort som skulle kunna gälla som legitimation i affärerna.
Från den 1 januari i år har Svensk kassaservice och bankerna ändrat sina regler om utfärdandet av id-kort. Sökanden måste följa en procedur som inte alltid går för sig. Man måste nämligen visa svensk legitimation, svenskt körkort, svenskt pass eller nationellt svenskt id-kort.
Svensk kassaservice skriver: “Saknar du en fullgod legitimation ska nära släkting (t ex maka/make/registrerad partner/vårdnadshavare/myndigt barn) intyga att du är du. Den som intygar ska visa fullgod legitimation och ska kunna styrka släktskapet med ett personbevis”.
I praktiken innebär att flyktingar inte kommer att få svenskt id-kort i framtiden, och inte heller EU-medborgare. Allt vore väl om handeln och andra inrättningar godkände utländska pass eller utländska nationella id-kort. Så är det inte i Sverige. Vill man t.ex. betala med kontokort då får man bara göra det genom att använda pin-koden, vilket det inte går att göra i alla affärer.
Du som drabbas kan protestera. Skriv ett brev till registrator@justitie.ministry.se, registrator@regeringen.se, eller till konsumentverket@konsumentverket.se.

Immigrant-institutet är en ideell förening. Vi arbetar med få ekonomiska resurser, men vi strävar efter att informationen ska vara korrekt. Är du osäker och tror att informationen inte stämmer, ta gärna kontakt med oss, så kollar vi uppgiften och ändrar omgående om den är fel. Skriv till migrant@immi.se