Information om Sverige

Boken om Sverige, nedan

Det har publicerats flera Sverigepaket med samhällsinformation under årens gång. Statens invandrarverk gav ut 1983 boken "Sverige - en samhällsorientering för invandrare" på 13 språk. Senare kom "Sverigeinformation" 1990.

Sverige - en pocketguide . Fakta, tips och råd till nya invånare.

Integrationsverket, som var en fortsättning på Invandrarverket gav 2003 ut en skrift "Sverige - en pocketguide" på sex språk och en version på lätt svenska. Integrationsverket har upphört men texterna kan hämtas via länkarna nedan:
Sverige - en pocketguide - svenska
Sverige - en pocketguide - lätt svenska
Sverige - en pocketguide - arabiska
Sverige - en pocketguide - engelska
Sverige - en pocketguide - franska
Sverige - en pocketguide - ryska
Sverige - en pocketguide - serbiska/bosniska/kroatiska

Över 250 sidor fyllda med användbar information om Sverige. Här finns också hänvisningar och tips om hur man hittar fler bra, aktuella fakta på webben. Tänk på att länkarna i texterna kan vara inaktuella. Du kan se om de återfinns i Immigrant-institutets övrig information om Sverige.
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande 2.5 Sverige Licens.


Boken om Sverige.
Samhällsorientering - Om Sverige
Samhällsorienteringen är till för dig som vill veta mer om Sverige och det svenska samhället. Materialet finns i nedladdningsbara filer på flera språk. Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta för dig som är nyanländ att etablera dig i arbetsliv och samhällsliv.

Det här är en reviderad upplaga 15/1-2019 av boken och texten har bearbetats för att stämma överens med förordningen om samhälls-orientering. Denna bearbetning har Göteborgs Stad och Länsstyrelsen i Västra Götaland län gemensamt arbetat fram. Texten i några av språken är i PDF-format och äldre.

Navigeringen är lite omständlig. Det finns inte ett vedertaget språkknapp, utan när du ser jordklotet överst till högern och beteckningen för ett språk, vilket som, får du fram samtliga språken tillgängliga. Från vissa av språken nedan saknas språkknappen, i fall man vill senare se texten på annat språk. I så fall är det lämpligast att du klickar på rubriken Boken om Sverige ovan. Lycka till!

Om Sverige på svenska
كتاب"حول السويد" på arabiska
کتاب "درباره سویدن" på dari
The book “About Sweden” på engelska
Le livre "Sur la Suède" på franska
کتاب "در باره سوئد" - Om Sverige på persiska
Книга "О Швеции" på ryska
Buuga - Om Sverige på somaliska
Acerca de Suecia- Om Sverige på spanska
መጽሓፍ "ብዛዕባ ሽወደን" - Om Sverige på tigrinja

Via länksidan http://www.immi.se/sverige/samhalle-lankar kan du hitta ytterligare webbsidor med information om Sverige.