Utbildning/Education

Utbildning / Education

 • Det här är den svenska skolan, information för nyanlända på 14 språk.
  Från det att ditt barn fyller 1 år kan det gå i förskola. Leken är viktig i förskolan. När barnet fyller 6 år kan det börja i förskoleklass. Både förskola och förskoleklass är frivilliga.
  Alla barn går i grundskolan från ungefär 7 års ålder och den är obligatorisk. Skolplikten gäller årskurs 1–9, det vill säga i nio år.
  Därefter går de flesta ungdomar tre år i gymnasieskolan. Nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd har rätt att påbörja sin gymnasieutbildning före utgången av vårterminen det år det fyller 20; asylsökande innan de fyller 18 år. Men vissa krav på godkända betyg gäller. Gymnasieskolan kan förbereda för universitet och högskola, eller för att börja jobba direkt.
  Information finns på flera språk: gå till http://www.omsvenskaskolan.se/
  Arabiska, Polska, Somaliska, Persiska, Thai, Franska, Engelska, Serbiska, Sorani, Tigrinja, Kurmanji, Pashto, Dari.
  Skolverket, www.skolverket.se
 • Folkhögskolor i alfabetisk ordning
 • Axevalla folkhögskola
 • MKFC Stockholms folkhögskola
  Centrum for multicultural education.
 • Sverigefinska folkhögskola, Haparanda

Grundskolan / Primary school

 • Tema: modersmål
  Mötesplats för modersmål i förskolor och skolor
  Tema: mother tongue. The official page of mother tongue in the Swedish schools.
  Skolverket
 • Rinkebyskolan
  Rinkebyskolan är en mångkulturell skola med interkulturell undervisning. På skolan talas 30 olika språk och ännu fler nationaliteter är representerade bland eleverna som är 13-16 år gamla.

Svenska / Swedish

Tolkutbildning / Interpreter education

Högre utbildning - allmänt / Higher education

 • Study in Sweden
  Svenska Institutet - Swedish Institute
  Study in Sweden is a comprehensive resource for information about higher education in Sweden.
 • Studying in Sweden
  A study guide for international students
 • Bedömningsport av utländsk utbildning
  Universitets- och högskolerådet bedömer utländsk gymnasieutbildning, yrkeshögskoleutbildning och akademisk utbildning.
 • Högskoleprovet
  Information från Universitets- och Högskolerådet
 • Studera nu
  Du söker bland kurser och utbildningsprogram vid Sveriges universitet och högskolor.
  På studera.nu hittar du allt om hur högskolestudier fungerar. Du hittar kurser och program hos Sveriges universitet och högskolor och får information om behörighet och antagning.
  Det är också här du anmäler dig. Dessutom finns det information om studiemedel, studentbostad, högskoleprovet, hur man gör för att studera utomlands och mycket annat.
  Helt enkelt sådant som är bra att ha inför sista ansökningsdag till universitet och högskolor. Eller inför högskoleprovet. Eller när som helst när du undrar över något som berör högskolestudier.

Projekt / Projects

 • European Intercultural Workplace
  The European Intercultural Workplace Project (2004-2007) brings together partners in 10 European countries
  to investigate challenges posed by an increasingly intercultural work environment. Funded by the EU Leonardo
  da Vinci Programme II, the project is intended to highlight key issues for managers, employees and customers
  from host and immigrant cultures in public, private and education sectors.