Val i Sverige 2018

Valen i Sverige till Riksdagen, landstingen och kommunerna den 9 september 2018 berör också invandrare.
De som är svenska medborgare kan rösta i alla tre valen. De som är utländska medborgare men har uppehållstillstånd och varit folkbokförda i mer än tre år kan rösta i landstings- och kommunvalen. Det gäller även de med uppehållsrätt, dvs EU-medborgare, utan treårsgränsen.

Här nedan får du tillgång till några nyttiga länkar där du kan hämta information om hur valen går till, om partiernas budskap och vad som görs för att få fler invandrare att rösta. Vi får inte glömma att valdeltagandet bland invandrare minskat stadigt sedan 1976, första invandrarvalet. I Migrationsencyklopedin kan du även läsa om antalet invandrade ledamöter vid några av de senaste valen.

Immigrant-institutet har följt upp alla val sedan 1976 och publicerat listor på invandrade kandidater fram till valen 2014. Det här året är uppgiften ogörligt, av två anledningar, den ena brist på personella resurser, den andra och viktigare det stora antal invandrade kandidater som finns. Numera är det inte längre någonting som man behöver poängtera, såsom det var i början. Invandrarna är nu en del av samhället, och finns representerade på alla nivåer.

Länkar av intresse

Valmyndigheten
Här får du veta hur och var du kan rösta. Du kan även beställa material och nytt röstkort. Allt om partier, valsedlar och annat inför valet.

Valmyndigheten - other languages
Information på ett 30-tal språk.

Valmyndigheten - Rösträtt
Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:
svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

Partier och valsedlar
Valmyndigheten.
Här får du listor på alla partier och deras kandidater till riksdagen, landstingen och kommunerna.

SVT:s unika valkompass - din hjälp inför valen 2018
SVT:s valkompass för 2018. För första gången innehåller den svar från företrädare i 290 kommuner och 20 landsting. Runt 2 000 företrädare och mer än hundra olika politiska partier ingår i SVT:s valkompass som nu innehåller svar från företrädare för kommuner och landsting. Valkompassen publiceras på svt.se men i år har också Sveriges radio och ett tiotal nyhetsorganisationer fått möjlighet att publicera den.

Några dagstidningars sidor om valen

Svenska dagbladet
Här samlar vi alla artiklar om Valet 2018.
Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Valkampanjerna, Kampen om regeringsmakten och Den ekonomiska politiken.
Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Valet 2018 är Politik, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna.