Länkar till organisationer

Rådgivning - kvinnor, handikappade

Terrafem, nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld
Telefonjour 020-521010, på ett 20-tal språk


Systerjouren Somaya, kvinnojour och tjejour
- särskilt för kvinnor med utländsk bakgrund

vi talar över 30 språk.
Öppet alla dagar 9-16
Tel 020-818283


Kvinnors Nätverk

Box 2242, 103 11 Stockholm
Phone & Fax: 08-411 78 55, 08-646 10 70
Om du är utsatt för våld eller ofredande, om du nyss kommit till Sverige och inte vet tillräckligt om de svenska hjälp- och stödorganistionerna


Nike - Nätverk för invandrarkvinnor

Nike - Nätverk för invandrarkvinnor arbetar för de kvinnor med invandrarbakgrund som finns inom Reumatikerförbundet.


Juridisk rådgivning i handikappfrågor

Handikappförbundens information på 13 olika språk med fakta och råd


Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Socialstyrelsen


Tjejjouren i Borås

Tel 033-41 02 15
Måndag-Torsdag 08.00-21.00,
Fredag 08.00-18.00,
Lördag-Söndag 09.00-18.00
E-post: info@tjejjourenboras.se
Vårt primära syfte är att genom telefon, mail och chat stödja tjejer och unga kvinnor, som är eller har varit utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld samt för tjejer som behöver någon att prata med.

HIV/AIDS


HIRIS - Den afrikanska HIV/AIDS Referensgruppen i Skåne

Västra Kanalgatan 8,
SE-211 41 Malmö
Tfn: 040-611 19 53, Fax: 040-611 19 23
Öppettider:
Måndag till Törsdag: 10:00 - 17:00, Fredag: 10:00 - 16:00