ALL VÄRLDENS KVINNOR

Språk: svenska
Startår: 1988
Utgivare: Internationella Kvinnoförbundet, IKF
Redaktionens postadress: Kanalgatan 6, 383 38 Mönsterås
Tel 0499-105 88
Fax 0499-105 88
E-post: i.engstrom.ikf@netatonce.net
Prenumerationspris 2005: 100 kr (4 nr/år)
Plusgiro: 52 75 82-1
Upplaga: 1 500
ISSN 1103-291X
Hemsida: http://www.ikf-se.com/

Tidningen All världens kvinnor är Internationella Kvinnoförbundets språkrör. Tidningen är skriven på svenska. Den beskriver både förbundets och lokalföreningarnas verksamhet samt bevakar och informerar om vad som händer i det svenska samhället. Tidningen vill vara en bro mellan kvinnorna i samhället. Till kvinnorna hur samhället fungerar, till samhället hur organisationen arbetar, tänker och planerar. Varje tidning har ett aktuellt tema, förbundsnytt, barnsidor, insändare och lästips.


Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat oktober 2005