ALMANAR

En kulturell tidskrift

Språk: arabiska
Utgivare: Irakiska demokratiska 14 Tammuzklubben i Stockholm
Postadress: Box 7077, 164 07 Kista
Telefon: 073-755 13 23
E-post: idkse@yahoo.se
Utkommer med 4 nr per år.

Tillbaka


Till html juli 2005