ALSADA

Språk: arabiska med inslag på svenska.
Startår: 1994.
Utgivare: Mandeiska Föreningen i Stockholm
Postadress: Box 4070, 163 04 Spånga
Telefon: 08-795 97 69, 070-7774221
Fax: 08-795 97 69
E-post: sadisadoon@hotmail.com
Prenumeration: 200 kr per år (4 nr/år)
Postgiro:42 97 78-4
Upplaga:500

Magasinet ALSADA är en kulturell, idrotts-, nyhets- och informationstidskrift för mandeerna i Sverige. Den är mandeernas språkrör i Sverige.
Tidskriften når alla mandeer i Sverige och är en viktig förbindelselänk mellan mandeerna i hela världen.
ALSADA satsar mest på information om mandeernas kultur, historia, idrott och inte minst deras seder, samt på nyheter för medlemmar.
Tidskriften innehåller kulturella, sociala, religiösa och politiska artiklar och nyheter.

Tillbaka


Senast ändrat november 2007