AMANECER IBEROAMERICANO

Språk: spanska
Startår: 1983. Upphört 2004. Ersatt av Chilenska@com 2005 och Chilenska Boletin 2006 (elektroniskt nyhetsblad)
Utgivare: Chilenska riksförbundet
Postadress:Rådmansgatan 88, nb, 113 29 Stockholm
Tel: 08-20 72 33
Fax: 08-21 99 48
E-post: chilenska@gmail.com
Postgiro: 489 98 68-6
ISSN 1104-778x

Amanecer iberoamericano är organ för Chilenska riksförbundet i Sverige.

Tillbaka


Senast ändrat 29 januari 2000