ARTIKEL 14

Språk: svenska
Startår: 1989
Utgivare: FARR (Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd)
Postadress: c/o Johan Wärn, Registervägen 4, nb, 168 31 Bromma
Telefon: 08-37 49 00
E-post: artikel14@farr.se
Prenumerationspris 2005: privatpersoner 150 kr (studerande, arbetslösa och asylsökande 100 kr), institutioner 175 kr (4 nr/år)
Prenumerationsbeställningar till: info@farr.se eller Birgitta Olsson, Torggatan 1, 640 32 Malmköping.
Postgiro: 52 08 90-5
Upplaga: ca 1600
Hemsida: http://artikel14.se/

Artikel 14 är en informations- och debattidning om flyktingfrågor och asylpolitik. Den informerar om utredningar, nya bestämmelser och förordningar, aktuell praxis, vad olika flyktinggrupper och asylkommittéer gör etc. Debatten i riksdagen och massmedia refereras. Myndigheternas bedömningar av aktuella ärenden beskrivs med exempel. Ibland ges råd och tips till asylsökande och ombud och upprop förmedlas. Tidningen innehåller också illustrerande inslag som dikter, teckningar och brev.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat oktober 2014