ASRE-JADID

Språk: dari
Startår: 1998
Utgivare: Afghanistan Art Club
Postadress: Box 47098, 1402 58 Göteborg
E-post: editor@asrejadid.org
Postgiro 103 45 13-0

Hemsida: www.asrejadid.org
Nyhetsbrev från kommunistaktivister om Afghanistan.

Tillbaka


Senast ändrat 29 januari 2000