BAHRO SURYOYO

Språk: syriska, arabiska, turkiska, svenska, engelska
Startår: 1979
Som webbtidningen sedan 2009.
Utgivare: Syrianska Riksförbundet
Postadress: Box 354, 151 24 Södertälje
Besöksadress Torekällagatan 24, Södertälje
Telefon: 08-550 161 71
Telefax: 08-550 180 16
E-post: redaktionen@bahro.nu
Prenumerationspris: 250 kr enskilda, 350 kr organisationer, 45 euro Europa (12 nr/år)
Plusgiro: 432 01 15-1
Bankgiro: 470-8921
Upplaga: 1500
Hemsida: http://www.bahro.nu/

Bahro Suryoyo är en månatlig kulturell, idrotts-, nyhets- och informationstidskrift för syrianer i Sverige i synnerhet och syrianer världen runt i allmänhet. Den är syrianernas språkrör främst i Sverige, men även i världens fyra hörn. Tidskriften når alla syrianer och organisationer som vill ha den och är en viktig förbindelselänk mellan syrianerna i hela världen.
Bahro Suryoyo satsar mest på information om syrianernas kultur, historia, idrott och inte minst deras seder, samt på nyheter för medlemmar.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat februari 2016