BARAN

Persian quarterly on culture and literature
Språk: farsi
Startår: 2003
Utgivare: Baran Publications
Postadress: Box 4048, 163 04 Spånga
Tel.: +46 8 464 83 91
Fax.: +46 8 464 83 92
E-post: info@baran.st
4 nr/år.
ISSN 1652-1498
Hemsida: www.baran.st
www.keshmiripour.com

Litterär tidskrift på farsi.

Tillbaka


Till html januari 2005