BERBANG

Språk: kurdiska, svenska
Startår: 1981
Utgivare: Kurdiska Riksförbundet
Postadress: Box 5013, 131 32 Nacka
Besöksadress: Henriksdalsringen 6, Nacka
Telefon: 08-08-644 66 22
Telefax: 08-650 21 20
E-post: berbang@kurdiskarf.org
Prenumerationspris 2004: 150 kr, myndigheter 300 kr (6 nr/år)
Postgiro: 64 38 80-8
ISSN 0281-5699
Internet: http://www.fkks.se/
Annonser: helsida 5000 kr, halvsida 2500 kr, helsida fyrfärg 8000 kr.

Berbang (Gryning) är förbundstidningen för Kurdiska Riksförbundet

Tillbaka


Senast ändrat oktober 2014