BH RIJEC

LIST GRADANA BOSNE I HERCEGOVINE U DIJASPORI

Språk: bosniska och svenska
Startår: 1997
Utgivare: Kultur och Media
Postadress: Box 6247, 400 60 Göteborg
Telefon och fax: 031-84 93 34
Antal nr per år: 12.
Postgiro: 62 88 362-5

En tidskrift för bosniska invandrare i Skandinavien.

Tillbaka


Senast ändrat 29 januari 2000