BOHUSGÖTA

BG-lehti

Språk: finska
Startår: 1982, nuvarande utgivare från 1986. Utkom ej oktober 2003-2004.
Från och med 2005 ingår i Ruotsi.se
Utgivare: Västra Götalands läns distrikt av Sverige-finska Riksförbundet
Postadress: Stockholmsgatan 16, 416 70 Göteborg
Telefon: 031-84 56 73
Telefax: 031-707 08 01
E-post: gb-piiri@gamma.telenordia.se

Bohusgöta är Västsveriges finskspråkiga minoritetstidning. Den tar upp aktuellt från Göteborgs och Bohus läns distrikt av Sveriges Finska Riksförbund, (SFRF) och dess olika föreningar men också annat från SFRF och aktuellt från minoritetspolitiken.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat december 2005.