BOLIVIA

Språk: spanska.
Utgivare: Bolivianska Riksförbundet
Postadress: Box 26056, 752 60 Uppsala
Telefon: 018-46 94 60/073 96 96 681
Prenumeration 2001: Gratis till alla medlemmar samt övriga intresserade.
Postgiro: 480 82 46-5
Upplaga: 700

Bolivia är tidskriften för bolivianska föreningar och allmänheten. Innehåller allmän information om bolivianer i Sverige och andra artiklar.

Tillbaka


Till html juni 2000. Senast ändrat december 2004