BORÅSIN SUOMALAINEN

Språk: finska
Startår: 1983. Upphört 2005.
Utgivare: Borås Finska Förening
Postadress: Box 191, 503 08 Borås
Telefon: 033-10 07 44
E-post: lehti.borasinsuomiseura@swipnet.se
Postgiro: 3 34 86-2
Upplaga 4 000

Boråsin Suomalainen är en partipolitiskt obunden tidskrift som görs i en studiecirkel.
Ändamålet är att ge den finsktalande befolkningen information inom förenings- samhälls- och kulturliv på finska.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat september 2007