BOSANSKA POSTA/BOSNISK POST

Språk: bosniska
Startår: 1995
Utgivare: Bosanska posta/Bosnisk post
Postadress: Postboks 266, 1851 Mysen, Norge
Adress i Sverige: Mistelvägen 16, 603 66 Norrköping
E-post: redaksjon@bosniskpost.no
Telefon: +47-69 89 17 20
Telefon i Sverige: 011-28 77 13
Telefax: +47-69 89 17 20, i Sverige: 011-23 86 07
Prenumeration: 420 kr (13 nr/halvår), 600 kr (26 nr/helår) Hemsida: http://www.bosniskpost.no/

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat februari 2012