BOTKYRKAN HÄRMÄLÄINEN

Språk: finska
Startår: 1962.
Från och med 2005 ingår i Ruotsi.se.
Utgivare: Tullinge-Tumba Finska Förening
Postadress: Box 109, 147 22 Tumba
Besöksadress: Storvretsvägen 25, Tumba
Telefon och fax: 08-530 396 32
Hemsida: http://web.ruotsi.se

Tidningen innehåller aktuell information om föreningsverksamhet. Tar upp viktiga ämnen som berör sverigefinländare.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat maj 2009.