BRYGGAN

The Bridge

Språk: svenska, engelska
Utgivningsår: 1969-2008
Fortsättes av: Sverige & Amerika
Utgivare: Emigrantregistret / Kinship Center
Bryggan ges ut av Emigrantregistret / Kinship Center, som har till uppgift att stärka banden mellan svenskar och deras släktingar i Nordamerika, samt stödja forskning om emigrationens orsaker och omfattning.
Utgives med engelsk text, The Bridge

Tillbaka


Senast ändrat 29 januari 2000. Senast ändrat mars 2009