BULLETINEN

- INFORMATION FRÅN SVENSK-TJECKISK-SLOVAKISKA FÖRENINGEN

Språk: svenska
Startår: 1973
Utgivare: Svensk-tjeckisk-slovakiska Föreningen (STSF)
Postadress: Box 151 56, 104 65 Stockholm
Telefon: 08-86 29 96
Fax 08-779 49 77
E-post: esse.almerud@gmail.com
Prenumerationspris: ingår i medlemsavgiften, enskilda 150 kr, familjer 200 kr, företagare 300 kr (4 nr/år)
Postgiro: 45 29 35-0
Annonser: 1/1 sida 1950:-, 1/2 sida 1050:-, 1 spalt 750:-, 1/2 spalt 350:-
Upplaga: 700

Bulletinen informerar om det kulturella och politiska livet i Tjeckien och Slovakien, om dessa länders historia och samhälle. En del artiklar handlar om föreningens verksamhet. Bulletinen riktar sig framför allt till svenskar.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat april 2012