CHILENSKA BOLETIN

Språk: spanska
Startår: 2005 som Chilenska@com. Från och med 2006 med titeln Chilenska boletín. Elektroniskt nyhetsblad.
Utgivare: Chilenska riksförbundet
Postadress: Rådmansgatan 88, nb, 113 29 Stockholm
Tel: 08-20 72 33
Fax: 08-21 99 48
E-post: chilenska@gmail.com
Postgiro: 489 98 68-6

Organ för Chilenska riksförbundet i Sverige.

Tillbaka


Till html augusti 2006