DARVAG

A SEASONAL JOURNAL OF CHILDREN

Språk: persiska. Från och med 2003 även på svenska, från och med 2007 även på tyska
Startår: 1997.
Utgivare: Darvag
Postadress: Box 854, 101 37 Stockholm
Telefon: 076-209 89 42
E-post: chiefeditor@darvag.com
Plusgiro: 106 04 93-2
ISSN: 1402-5914

Darvag är en iransk barntidning. I Darvag översätts svensk barnlitteratur till persiska.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat december 2007.